VRÁTENIE DANÍ ZO ZAHRANIČIA

Získajte vrátenie Vaších daní z príjmu z Veľkej Británie, Írska
a Nemecka, dane z pridanej hodnoty zo zahraničia jednoducho,
rýchlo a bezpečne. S EURO TAX.

O NÁS

Spoločnosť EURO TAX, spol. s r.o. sa zaoberá:

  • Vrátením dane z pridanej hodnoty zaplatenej v zahraničí
  • Vrátením preplatku na dani z príjmov fyzických osob z Veľkej Británie, Írska, Nemecka a Rakúska
  • Zakladaním živnosti v Rakúsku a vedením účtovníctva v Rakúsku
  • Vedením účtovníctva a mzdovej agendy pre právnicke aj fyzické osoby
  • Zakladaním spoločností s ručením obmedzeným

 V spoločnosti pracujú zamestnanci, ktorí majú bohaté skúseností v uvedených oblastiach.

Naša činnosť je legálna, spoločnosť je registrovaná na daňovom úrade vo Veľkej Británii, Írsku a Nemecku ako "agent, resp. zástupca" klienta.