VRÁTENIE DANÍ ZO ZAHRANIČIA

Získajte vrátenie Vaších daní z príjmu z Veľkej Británie, Írska
a Nemecka, dane z pridanej hodnoty zo zahraničia jednoducho,
rýchlo a bezpečne. S EURO TAX.

DAŇOVÉ PRIZNANIE V SR

Pracovali ste resp. pracujete v zahraničí?
Možno máte pochybnosti, či máte priznať tieto príjmy v daňovom priznaní v SR.
 

Daňový rezident je povinný zdaniť / priznať v daňovom priznaní všetky príjmy, aj príjmy zo zahraničia.
Daňový rezident SR je ten, kto:
  1. má v SR trvalý pobyt,
  2. alebo sa zdržiava v SR viac ako 183 dní
     

Ak máte trvalý pobyt v SR, musíte zdaniť / priznať v SR aj zahraničné príjmy.
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré určujú, ako sa zdania takéto príjmy, t.j. v ktorej krajine.

Upozorňujeme v prípade nepriznania zahraničných príjmov Vám hrozia sankcie.

Termín na podanie daňového priznania je 31.3. nasledujúceho daňového roka, môžete požiadať aj
predĺženie termínu.

Naša spoločnosť Vám ponúka aj službu - vyplníme daňové priznanie v SR za Vás.
Kontaktujte nás na: incometax@euro-tax.biz.