VRÁTENIE DANÍ ZO ZAHRANIČIA

Získajte vrátenie Vaších daní z príjmu z Veľkej Británie, Írska
a Nemecka, dane z pridanej hodnoty zo zahraničia jednoducho,
rýchlo a bezpečne. S EURO TAX.

ZAKLADANIE ŽIVNOSTI V RAKÚSKU

Kedy treba zriadiť živnosť v Rakúsku?

Ak podnikateľ vykonáva podnikateľkú činnosť v Rakúsku iba prechodne, t.j. už predtým aj potom bude vykonávať takúto činnosť v SR, môže podnikať v zahraničí aj na slovenskú živnosť.

Ak podnikateľ vykonáva činnosť iba v Rakúsku, potom je povinný založiť si živnosť v Rakúsku, platiť odvody a dane v Rakúsku.

Poplatky za zriadenie, odvody a dane v Rakúsku

Poplatky za zriadenie živnosti sú cca. 70 Eur. Podnikatelia, ktorí zakladajú živnosť prvýkrát sú oslobodení od poplatkov.

Poplatok za členstvo v komore - 40 - 138 Eur za rok (v závilosti od spolkovej krajiny).

Odvody (predbežné z minimálneho základu) - 158 Eur / mesiac

Výsledné odvody závisia od skutočného príjmu.

Daň z príjmu 

Ak je základ dane menší ako 11 000 Eur, daň je 0 Eur. Ak je základ dane vyšší, potom sa počíta daň. Sadzba dane je progresívna. 

Príklad:

Celkové príjmy zo živnosti                14 500 Eur

Zaplatené poistné                       -       1896 Eur

Paušálne výdavky (12%)            -       1 740 Eur        

Základ dane                                        10 864 Eur

Daň                                                                 0 eur                      

Namiesto paušálnych výdavkov sa môžu uplatniť aj skutočné výdavky. Domnievame sa, že pre opatrovateľky je vhodnejšie použiť paušálne výdavky.

Založenie živnosti - postup

1. Nahlásiť prechodné bydlisko v Rakúsku (môže byť napr. aj u opatrovanej osoby).

2. Ohlásenie živností - cestovný pas, výpis z registra trestov, potvrdenie o prechodnom bydlisku v Raskúsku ....

Podnikať možno odo dňa ohásenia živnosti. 

3. Prihlásenie na sociálne poistenie, na daňovom úrade